Dotacje z UE 2007-2013

„Dinopol” Sp. z o. o. w okresie od 12.12.2012r. do 30.12.2013r. realizowała Projekt „Wzrost konkurencyjności oraz wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w firmie DINOPOL poprzez zakup innowacyjnych maszyn”, współfinansowany w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zrealizowany Projekt jest nową inwestycją, która umożliwiła unowocześnienie produkcji oraz wdrożenie 3 nowych produktów/usług i udoskonalenie 1 obecnego produktu spółki DINOPOL poprzez inwestycje w środki trwałe i WNiP. W wyniku realizacji Projektu DINOPOL Sp. z o. o. zrealizowała następujące działania:

  • Zakupiła maszynę do produkcji wyrobów medycznych;
  • Zakupiła drukarkę do wykonywania nadruku na opakowaniach;
  • Zakupiła program komputerowy do tworzenia grafiki komputerowej;
  • Wprowadziła innowacyjne rozwiązania na trzech płaszczyznach: technologicznej, produktowej, organizacyjnej;
  • Zwiększyła zatrudnienie w firmie.

Realizacja Projektu była niezbędna do zachowania konkurencyjności firmy na rynku krajowym oraz międzynarodowym poprzez przede wszystkim zwiększenie wydajności z jednoczesnym podwyższeniem jakości, w tym dokładności oraz szybkości wykonania wyrobu. Marka DINOPOL będzie kojarzyła się w otoczeniu z produktami ekologicznymi, spełniającymi wymagania europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz wysokimi standardami obsługi klienta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI